Toàn thể viên chức, người lao động bệnh viện Hưởng ứng tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025
Tìm kiếm tin tức
danh mục

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học – Công nghệ cấp ngành năm 2019 và đăng ký danh mục Khoa học – Công nghệ năm 2020
Lượt đọc 2919Ngày cập nhật 11/10/2019

Kính gửi:    

                     – Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

                    – Các Trung tâm y tế Huyện/Thị xã/Thành phố.

 

Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế thông báo đến các đơn vị, cá nhân về kế hoạch nghiệm thu các đề tài được phê duyệt nghiên cứu năm 2019 và đăng ký danh mục nghiên cứu KHKT cấp ngành của năm 2020 như sau:

1. Đối với các đề tài NCKH cấp Ngành đã được phê duyệt đề cương:

Yêu cầu các tác giả có đề cương NCKH cấp ngành năm 2019 (bao gồm cả đề tài nghiên cứu 2 năm 2018 – 2019) đã được phê duyệt tiến hành báo cáo kết quả nghiên cứu và gởi về Hội đồng Khoa học kỹ thuật cấp Ngành – Sở Y tế để Hội đồng có kế hoạch họp xét và nghiệm thu, bao gồm:

* Đối với các đề tài có thời gian nghiên cứu kết thúc trong năm 2019:

- Đề nghị Hội đồng Khoa học kỹ thuật các đơn vị tiến hành nghiệm thu, góp ý điều chỉnh tại đơn vị theo Hướng dẫn số 124/HD-SYT ngày 14/1/2016 của Sở Y tế Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế trước khi gởi lên HĐKH ngành y tế nghiệm thu.

- Thời gian nộp đề tài và nghiệm thu tại Sở Y tế như sau:

+ Nộp đề tài : Trước ngày 20/11/2019.

+ Phản biện đề tài: Từ 20-30/11/2019.

+ Tổng hợp và họp phản biện: Từ 01-5/12/2019.

- Số lượng đề tài 3 cuốn, đóng bìa và trình bày đẹp, đảm bảo đầy đủ các thể thức và nội dung chi tiết của một nghiên cứu khoa học (đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, bàn luận kết quả, kết luận, kiến nghị, tài liệu tham khảo...) trong đó có 2 cuốn không ghi tên chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu.

Đồng thời, gởi đề tài NCKH bằng file điện tử về Sở Y tế qua phần mềm Quản lý đề tài – Sở Y tế trên hệ thống SSO

* Đối với các đề tài có thời gian nghiên cứu kéo dài sang năm 2020:

– 01 bản báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu theo kế hoạch của đề cương đề ra và đã được phê duyệt vào thời gian quy định nộp đề tài.

Đến 20/11/2019, nếu Hội đồng Khoa học kỹ thuật của ngành không nhận được đề tài xem như đề tài không hoàn thành và Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành sẽ không xét duyệt những đề tài nộp sau thời hạn nói trên.

2. Đối với các đề cương đăng ký nghiên cứu Khoa học - Công nghệ năm 2020:

Hội đồng KHKT các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có nhiệm vụ thu thập đề cương nghiên cứu KHKT đơn vị mình như sau:

a) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài của cá nhân có chữ ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Hướng dẫn số 124/HD-SYT ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Sở Y tế về Thực hiện Quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

b) Thuyết minh đề tài KHCN theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Hướng dẫn số 124/HD-SYT ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Sở Y tế về Thực hiện Quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội đồng KHKT đơn vị phân công phản biện, đánh giá đề cương và họp Hội đồng KHKT đơn vị để xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học trước khi gởi Hội đồng khoa học ngành.

Hồ sơ đề nghị nghiên cứu cấp ngành: Gởi theo qui định thủ tục hành chính (tiểu mục 1,2 nêu sau đây) và Bộ phận thư ký Hội đồng KHKT ngành (tiểu mục 1,2,3,4 nêu sau đây), bao gồm:

1/ Tờ trình của Hội đồng NCKH đơn vị (phụ lục 1).

2/ Danh sách các đề cương đề nghị xem xét nghiên cứu cấp ngành (phụ lục 2)

3/ Biên bản họp Hội đồng NCKH đơn vị theo mẫu đính kèm (phụ lục 3)

4/ Đề cương nghiên cứu/Thuyết minh đề tài nghiên cứu. Mỗi đề tài làm 3 cuốn đề cương.

– Đồng thời, gởi đề cương và đề tài NCKH bằng file điện tử về Sở Y tế qua phần mềm Quản lý đề tài – Sở Y tế trên hệ thống SSO

Bộ phận thư ký Hội đồng KHKT ngành Y tế sẽ tiến hành thu nhận Hồ sơ đề cương NCKH theo từng đơn vị.

Thời hạn nộp đề cương nghiên cứu khoa học năm 2020: Hạn cuối ngày 31/01/2020.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan nhanh chóng triển khai và đảm bảo đúng thời gian qui định.

 

Tập tin đính kèm:
Tin liên quan
Attempted to divide by zero.
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 551.599
Truy cập hiện tại 90

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tạp chí y dượcY học thực hànhKênh truyền hình sức khỏePhản ánh một cửaTạp chí y dượcY học thực hànhKênh truyền hình sức khỏePhản ánh một cửa