“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc “
Tìm kiếm tin tức
danh mục

Sở Y tế ban hành Kế hoạch tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 tại Sở Y tế
Lượt đọc 504Ngày cập nhật 22/07/2022

Ngày 22/7/2022, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 2706/KH-SYT tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 tại Sở Y tế. Trong đó, Giám đốc Sở Y tế đã giao chỉ tiêu cho các Phòng chức năng của Sở và các đơn vị cụ thể như sau:

Phần 1: Thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác CCHC

Trên 90 % công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tham gia trong mỗi đợt thi. 100% Lãnh đạo khoa/phòng tương đương trở lên của đơn vị phải tham gia đầy đủ 4 đợt của Hội thi.

Phần 2: Thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về cải cách hành chính

Mỗi đơn vị phải tham gia Hội thi ít nhất 1 sáng kiến, riêng đối với 9 Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố tối thiểu có 2 sáng kiến tham gia Hội thị.

*Hình thức dự thi

- Thi trực tuyến trên internet, tại địa chỉ: https://hoithicchc.thuathienhue.gov.vn.

- Bài thi trắc nghiệm (10 câu hỏi), dự đoán tổng số người trả lời đúng phần trắc nghiệm được chấm và công bố kết quả hàng tuần.

- Bài thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về CCHC và gửi về Sở Nội vụ qua địa chỉ email: snv@thuathienhue.gov.vn và Sở Y tế syt@thuathienhue.gov.vn được chấm và công bố kết quả cuối kỳ thi.

Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm góp phần xây dựng phong trào thi đua đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt công tác CCHC tại tỉnh nhà nói chung và Sở Y tế nói riêng. Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các Phòng chức năng của Sở, các đơn vị nghiêm túc triển khai và tham gia đạt kết quả tốt.

(Chi tiết có Kế hoạch đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Đào
Tin liên quan
Attempted to divide by zero.
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 603.515
Truy cập hiện tại 222

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tạp chí y dượcY học thực hànhKênh truyền hình sức khỏePhản ánh một cửaTạp chí y dượcY học thực hànhKênh truyền hình sức khỏePhản ánh một cửa