“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.“
Tìm kiếm tin tức
danh mục

Phòng Kế hoạch tổng hợp- Chỉ đạo tuyến (ĐT: 0234 3546844)
Lượt đọc 7539Ngày cập nhật 16/08/2019

BS. PHẠM HỮU HIỀN 

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ: Bác sĩ đa khoa

ĐT phòng: 0234. 3546844, DĐ: 0913439046

Email: phhien.bvphoi@thuathienhue.gov.vn

Các thành viên phòng:

1

 Nguyễn Đức Tâm

 Chức danh: Bác sĩ

 Trình độ: Bác sĩ đa khoa

 ĐT: 0935415492

 Email: ndtam.bvphoi@thuathienhue.gov.vn

2

 Phan Thiện Nhật

 Chức danh: Bác sĩ

 Trình độ: Bác sĩ đa khoa

 ĐT: 0342560949

 Email: ptnhat.bvphoi@thuathienhue.gov.vn

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - CHỈ ĐẠO TUYẾN

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến (KHTH – CĐT) của Bệnh viện là Phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động chung của toàn bệnh viện.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

- Triển khai hoạt động công tác chỉ đạo tuyến dưới.

1. Nhiệm vụ kế hoạch tổng hợp

a) Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch; chịu trách nhiệm tổng hợp, xây dựng kế hoạch các mặt hoạt động của toàn bệnh viện và đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

b) Xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt.

c) Tổ chức công tác thường trực chuyên môn toàn bệnh viện.

d) Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện Quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chi đạo.

e) Tổ chức và việc điều phối công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh và thực hiện các Chương trình mục tiêu y tế được giao.

f) Tổ chức thực hiện công tác chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

g) Định kỳ sơ kết, tổng kết khám bệnh, chữa bệnh, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

h) Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường Cao đẳng, đại học Y để tổ chức thực hành cho sinh viên.

i) Tổng kết đánh giá hoạt độngkhám bệnh, chữa bệnh và các Chương trình mục tiêu y tế được giao cho đơn vị quản lý, triển khai thực hiện; triển khai công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong bệnh viện.

k) Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

l)Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

m) Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và các tổ chức thực hiện.

2. Nhiệm vụ chỉ đạo tuyến

a)  Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

c) Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

d) Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến trình Giám đốc bệnh viện và báo cáo cấp trên.

e) Tổ chức thống kê, khai thác, lưu trữ hồ sơ của Chương trình mục tiêu y tế theo quy định.

(Theo Quy chế bệnh viện)

Tin liên quan
Attempted to divide by zero.
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.056.267
Truy cập hiện tại 4

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tạp chí y dượcY học thực hànhKênh truyền hình sức khỏePhản ánh một cửaTạp chí y dượcY học thực hànhKênh truyền hình sức khỏePhản ánh một cửa