Toàn thể viên chức, người lao động bệnh viện Hưởng ứng tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025
Tìm kiếm tin tức
danh mục

Phòng Tài chính - Kế toán (ĐT: 0234 3588572)
Lượt đọc 4351Ngày cập nhật 16/08/2019

CN. HỒ THỊ THU HẠNH 

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ: CN Kế toán

ĐT phòng: 0234. 3588572,  DĐ: 0916911557

Email: htthanh.bvphoi@thuathienhue.gov.vn

Các thành viên phòng:

1

 Phạm Thị Như Hoàng

 Chức danh: Kế toán viên

 Trình độ: CN Kế toán

 ĐT: 0903528299

 Email: ptnhoang.bvphoi@thuathienhue.gov.vn

2

 Lê Phạm Tố Trâm

 Chức danh: Kế toán viên

 Trình độ: CN Kế toán

 ĐT: 0906402065

 Email: lpttram.bvphoi@thuathienhue.gov.vn

3

 Phạm Thị Tý

 Chức danh: Thủ quỹ - Kế toán viên

 Trình độ: CN Kế toán

 ĐT: 0935517844

 Email: ptty.bvphoi@thuathienhue.gov.vn

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Phòng Tài chính - Kê toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

Nhiệm vụ:

1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

4. Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

(Theo Quy chế của bệnh viện)

Tin liên quan
Attempted to divide by zero.
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 551.617
Truy cập hiện tại 88

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tạp chí y dượcY học thực hànhKênh truyền hình sức khỏePhản ánh một cửaTạp chí y dượcY học thực hànhKênh truyền hình sức khỏePhản ánh một cửa